Privacy policy

Welkom bij het privacybeleid op www.myequator.net. Uw privacy is van cruciaal belang voor ons.Equator respecteert uw privacy tijdens het gebruik van onze website www.myequator.net. We doen alle mogelijke inspanningen om de persoonlijke informatie te beschermen die u ons via deze website verstrekt.

In dit privacybeleid leggen wij uit welke informatie op onze website kan worden verzameld, hoe we deze informatie gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie aan derden kunnen verstrekken.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die we via de website verzamelen en is niet van toepassing op onze verzameling informatie uit andere bronnen.

Dit privacybeleid, samen met andere voorwaarden op deze website, bevat de algemene regels en beleidsregels die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Afhankelijk van uw activiteiten tijdens uw bezoek aan onze website, moet u soms akkoord gaan met aanvullende voorwaarden die op uw gebruik van toepassing zijn.

Deze website is eigendom van Equator

Contactgegevens:
Equator
Nierlenderstraat 16
2520 Broechem
E-mail: hello@myequator.net

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Equator of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Equator levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Equator de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Equator kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Equator geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Equator kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Equator verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Equator hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van Equator (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Equator, Nierlenderstraat 16, Broechem of via hello@myequator.net. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Equator, Nierlenderstraat 16, 2520 Ranst of via hello@myequator.net, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Equator kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Om uw online ervaring te verrijken en te perfectioneren, gebruikt Equator "cookies", vergelijkbare technologieën en diensten die door anderen worden geleverd om gepersonaliseerde inhoud, passende advertenties weer te geven en uw voorkeuren op uw computer op te slaan.

Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. Equator gebruikt cookies om Equatorbezoekers te helpen identificeren en te volgen, hun gebruik van www.myequator.net en hun voorkeuren voor websitetoegang. Equator-bezoekers die niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browsers instellen om cookies te weigeren voordat ze de websites van Equator gebruiken, met het nadeel dat bepaalde functies van de websites van Equator mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies. Het gevolg kan zijn dat u opnieuw toelating dient te vragen voor toegang tot de beschermde inhoud op de website.

Door onze website te blijven gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, erkent en gaat u hierbij akkoord met het gebruik van cookies door Equator.

Gevoelige inhoud

Deze website bevat erg gevoelige inhoud in de vorm van beeldmateriaal en uitspraken van en door minderjarigen. Daarom worden strikte voorwaarden gehanteerd vooraleer je je als kandidaat-gebruiker kan aanmelden. Equator kan via publiek toegankelijke middelen zoals sociale media, nagaan of u wel degene bent die u zegt te zijn. Equator kan ook navraag doen bij de organisatie of instantie in wiens naam u zich aanmeldt, als Equator dat nodig vindt omwille van de veiligheid van de informatie op de website.

Personen die deze gevoelige informatie (film en fotomateriaal) aanbieden aan Equator worden geacht vooraf alle maatregelen te hebben genomen die overeenkomen met de wettelijke privacyvoorwaarden in hun eigen land.

Equator kan ten allen tijde documenten vragen die bewijzen dat de privacyregels van het land van oorsprong werden gerespecteerd. Van journalisten wordt verwacht op de hoogst mogelijke deontologische en ethisch verantwoorde manier om te gaan bij het verwerven en verwerken van de informatie en het beeldmateriaal dat zij verzamelen.

Equator eist dat de maker de gemaakte beelden niet voor andere doeleinden gebruikt en beschouwt zichzelf als eigenaar van de producten die door hen op basis van het ontvangen beeldmateriaal online worden geplaatst. Dat ontslaat in geen geval de verantwoordelijkheid die rust op de maker of verzamelaar van het oorspronkelijke beeldmateriaal.

Equator zelf volgt op deze website de privacywetgeving van België en, bij uitbreiding, van de Europese Gemeenschap.

Wij stellen het op prijs dat wij informatie ontvangen van gebruikers van de website indien zij vermoeden dat deze gevoelige informatie onvoldoende zou beveiligd zijn, of als zou blijken dat externen misbruik zouden kunnen maken van de beveiliging die wij voorzien.

Website bezoekers

Net als de meeste website-exploitanten verzamelt Equator niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Ons doel bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe de bezoekers van Equator de website gebruiken. Van tijd tot tijd kan Equator verkregen niet-persoonlijk identificerende informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

Equator verzamelt ook mogelijk persoonlijk identificerende informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die reacties achterlaten op www.myequator.net. Equator onthult ingelogde gebruikers- en commentator-IP-adressen enkel op dezelfde wijze als we omgaan met persoonlijk identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven.

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Wij doen al het mogelijke om misbruiken te voorkomen, ondermeer door de toelating tot de website te beperken tot  diegenen die de inhoud zinvol kunnen gebruiken. Tegelijk doen wij ons best om dubieuze commerciële middelen uit te sluiten.

Links naar externe sites

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid en de algemene voorwaarden te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites, producten of services van derden.

www.myequator.net kan plugins (bv. van Google) gebruiken om de site te promoten via websites van bezoekers op onze website. Het kan betekenen dat we adverteren voor eerdere bezoekers die nog geen echte stappen op onze site hebben gezet, bijvoorbeeld door het contactformulier te gebruiken om een ​​aanvraag in te dienen. Via de houders van die plugings (bv. Google) kan dan een gerichte advertentie worden geplaatst om deze personen uit te nodigen gebruik te maken aan de website. Natuurlijk zullen alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met ons eigen privacybeleid en het privacybeleid van de externe plugineigenaars, bv.  Google.

U kunt uw voorkeuren instellen voor de manier waarop deze externe instanties aan u adverteren.

Verworven gegevensstatistieken

Equator kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van zijn website. Equator kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken, maar Equator geeft uw persoonlijk identificeerbare informatie niet vrij.

Wijzigingen privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan Equator zijn privacybeleid naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigen. Wij moedigen bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in het privacybeleid. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.