Steun kinderen wereldwijd

Opdat zoveel mogelijk kinderen, klassen, verenigingen wereldwijd kunnen genieten van dit platform voor Noord-Zuideducatie kunnen zij jouw steun gebruiken. Geef door jouw steun kansen aan jonge mensen om met hun eigen woorden de stem van het Zuiden te versterken. Je draagt bij aan een toekomst van honderden kinderen wereldwijd en zorgt ervoor dat ze kunnen groeien tot weerbare wereldburgers!

Stort op rekeningnummer BE97 5230 8119 6149