Over EQUATOR

 

EQUATOR wil de stem van kinderen wereldwijd versterken en - over de grenzen heen - rechtstreeks in het klaslokaal brengen. Ook veel leerkrachten weten immers niet écht wat er leeft aan de andere kant van de wereldbol. Leerlingen kunnen daarom best info over hun eigen leefwereld uitwisselen.

EQUATOR creëert daarom contacten én scholenbanden tussen Noord en Zuid en geeft kinderen aan beide kanten van de evenaar een brede kijk op de wereld. Via een beveiligd platform delen kinderen uit scholen (lager en secundair) onder begeleiding van een leerkracht filmpjes met elkaar. Zo creëren ze samen leerkansen over de evenaar heen.

We brengen Noord en Zuid dichter bij elkaar, bouwen bruggen tussen culturen en stimuleren zo respect, verdraagzaamheid en wereldburgerschap. We sensibiliseren kinderen - en daardoor ook hun ouders - over verschillende leefsituaties van schoolkinderen in de rest van de wereld. Door actieve uitwisseling van leerkansen moedigen we betrokken en gelijkwaardige relaties aan .

EQUATOR roept leerlingen op niet enkel hun mening te vertellen maar ook actie te ondernemen. Zo beklijft wat zij leren en groeien zij naar een actief wereldburgerschap.

Ons project roept scholen en ngo’s wereldwijd op om mee te werken en krijgt daarbij de steun van hogescholen, universiteiten en andere professionele partners. Ons team van ambassadeurs reist de wereld rond op zoek naar verhalen die we met ons netwerk delen. 

Check in dit filmpje hoe we werken en hoe je kan deelnemen: