1. Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

 

2. Geen honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

 

3. Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

 

4. Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

 

5. Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

 

6. Schoon water en sanitair

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

 

7. Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

 

8. Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

 

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

 

10. Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

 

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

 

12. Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

 

13. Klimaatactie

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

 

14. Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

 

15. Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

 

16. Vrede en veiligheid

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

 

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling